Facadepuds

TILBAGE

Facadepuds

Vurdering af underlag

Fugt og vandskader

Revner i underlag

Afrensning af underlag

Udførsel af puds og valg af materialer

Saneringspuds